logo Parlamentu Studentów UMCS

Parlament Studentów

Parlament Studentów UMCS zajmuje się wyłanianiem kandydatów do ogólnouczelnianych organów oraz opiniowaniem najważniejszych aktów prawnych obowiązujących na uczelni. Pozwala aktywnie uczestniczyć studentom w życiu uczelni.

Data: 2015

Dla: UMCS

Marka: Parlament Studentów

Zakres prac: projekt logo

Przypadek

Znak stworzony dla tej organizacji w założeniu powinien wyrażać elitarny charakter organizacji oraz nawiązywać do identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Wynik prac

Efektem prac jest logo charakteryzujące się równowagą form i symetrią o majestatycznym wyglądzie. Znak nawiązuje do orła, który pojawia się w sygnecie UMCS. Logo zbudowane jest na podstawie okręgu obracanego o odpowiedni kąt. Ta matematyczna zasada nadaje figurze stabilność. Ilość gwiazd odnosi się do ilości wydziałów na UMCS.

Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Artystycznego UMCS