logo RWSS WA UMCS

RWSS WA UMCS

Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Artystycznego UMCS to organizacja studencka, która reprezentuje Samorząd Studentów Wydziału Artystycznego UMCS. Będąc jej członkiem zaproponowałem stworzenie identyfikacji wizualnej organizacji oraz ujednolicenie komunikacji.

Data: 2015

Dla: Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Artystycznego UMCS

Zakres prac: stworzenie spójnej identyfikacji wizualnej, komunikacja marketingowa, plakaty, copywriting

Twórcą logo jest: Agnieszka Szmidt

Przypadek

Otwarty charakter organizacji narzucał przymus wykorzystania jak najwięcej ogólnodostępnych i darmowych elementów identyfikacji. Dlatego font oraz zdjęcia użyte w projekcie są na wolnej licencji. Najważniejsze w przedstawionej identyfikacji okazało się podkreślenie otwartego charakteru organizacji i zbudowanie wizerunku profesjonalistów.

Komunikacja

Najważniejszym kanałem dotarcia stał się Facebook dlatego głównym elementem komunikacji marketingowej były posty oraz artykuły udostępniane w postaci notatek na portalu społecznościowych Facebook. Zasięg artykułów był nawet o 1200% większy niż standardowych, codziennych postów. Ważne w komunikacji stało się informowanie na bieżąco o aktualnych wydarzeniach w obrębie Wydziału Artystycznego UMCS. W tym celu na bieżąco powstawały plakaty informacyjne.

Wynik prac

Organizacja posiadała już logo, którego twórcą jest Agnieszka Szmidt. Za zgodą autorki przeprowadziłem jego lifting i dostosowałem w formie do opracowanych materiałów. Wykorzystałem darmowy font Roboto Slab i Roboto, żeby podkreślić oficjalny charakter organizacji. Zdjęcia wykorzystane w materiałach reklamowych oraz artykułach są udostępniane na licencji CC0. 

Kozienalia - 25 Lubelskie Dni Kultury Studenckiej

Parlament Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie